Freepik
  House Basic Rounded Flat icon
  House
  House
  House

  Basic Rounded Flat

  168,942 Icons

  Families ensure consistency with icons in the same style

  See all icons
  Basic Rounded Flat
  avatar

  Freepik

  3.25m assets

  House iconBasic Rounded Flat

  Icons with the same style

  Sun icon
  Thunder icon
  Shooting star icon
  Rain icon
  Moon icon
  Honey icon
  Clothes line icon
  Mushroom icon
  Swing icon
  Windmill icon
  Tulip icon
  Mountains icon
  Pig icon
  Tractor icon
  Signpost icon
  Apple tree icon
  Cow icon
  Sheep icon
  Fountain icon
  Carrots icon
  Farmer icon
  Farmer icon
  Fruit icon
  Rake icon
  Bird house icon
  Straw icon
  Cob icon
  Rooster icon
  Apple icon
  Wheat icon
  Church icon
  Vegetables icon
  Silo icon
  Sprout icon
  Wheelbarrow icon
  Water well icon
  Sow icon
  Bread icon
  Oven icon
  Bread icon
  Basket shop icon
  Milk icon
  Watering can icon
  Sprouts icon
  Shovel icon
  Fence icon
  Carrot icon
  Wood icon
  Barn icon

  Icons with the same concept in different styles

  House icon
  Nature icon
  House icon
  House icon
  House icon
  House icon
  Home icon
  Villa icon
  House icon
  house icon
  People icon
  House icon
  Home icon
  House icon
  Villa icon
  House icon
  House icon
  House icon
  House icon
  House icon
  Home icon
  Home icon
  House icon
  House icon