Freepik
  Home Basic Rounded Filled icon
  Home
  Home
  Home

  Basic Rounded Filled

  169,664 Icons

  Families ensure consistency with icons in the same style

  See all icons
  Basic Rounded Filled
  avatar

  Freepik

  3.25m assets

  Home iconBasic Rounded Filled

  Icons with the same style

  Wechat icon
  Viber icon
  Tik tok icon
  Flickr icon
  Deviantart icon
  Swarm icon
  Foursquare icon
  Telegram icon
  Line icon
  Whatsapp icon
  Tumblr icon
  Reddit icon
  Dribbble icon
  Spotify icon
  Pinterest icon
  Google plus icon
  Skype icon
  Linkedin icon
  Twitch icon
  Snapchat icon
  Messenger icon
  Youtube icon
  Instagram icon
  Twitter icon
  Facebook icon
  Dislike icon
  Stories icon
  Trending icon
  Follower icon
  Add friend icon
  Hashtag icon
  Location pin icon
  Friends icon
  Emoji icon
  Poll icon
  Gif icon
  Image icon
  Verified icon
  Add icon
  User icon
  Message icon
  Notification icon
  Tag icon
  Newsfeed icon
  Share icon
  Comment icon
  Favourite icon
  Like icon
  Like icon

  Icons with the same concept in different styles

  House icon
  Building block icon
  Building icon
  Home address icon
  Home icon
  Childhood icon
  Home icon
  Home icon
  House icon
  Home icon
  House icon
  Home icon
  Home icon
  House icon
  House icon
  Home shape icon
  House icon
  House icon
  Childhood icon
  Home icon
  Home icon
  Farm house icon
  House icon
  House icon